Jenotaliseds notidik valik

Bunön lü: nafam, suk

Kobojonam jenotalisedas löpükamas, moükamas, jelodamas, stöbamas e guvanas. Ad brefükam lisedi, kanoy välön lisedasoti, gebananemi, u padi tefik.

Jenotaliseds    

 

Jonolöd jenotalisedi danas • Jenotalised Zepamas: JonolödJonolöd tag log

(Lätik • Balid) Logedön padis (nulikum 50) () (2050100250500). (Lätik • Balid) Logedön padis (nulikum 50) () (2050100250500).